Portfolie / ARoS

Dette er et lille, men bredspektret, portfolie, som jeg håber
I finder relevant for jobbet som grafisk design-assistent.

Illustration