WADDEN TIDE 2014
– Forslag til visuel identitet for kunstudstillingen Wadden Tide (WT) 

Wadden Tide er en kunstudstilling ved Vadehavet, hvor en række internationale kunstnere udtrykker sig gennem landart. Nogle af kunstværkerne vil, i naturens ånd, være midlertidige. Midlertidigheden er et udtryk for den konstante bevægelse og forskydning, der sker i kraft af tidevandet og vinden. Disse tydelige kendetegn på vadehavsområderne har således også dannet grundlag for den visuelle identitet til udstillingen.